Soukromí

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S Vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Používání našich webových stránek je obvykle možné bez poskytnutí osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách shromažďovány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo e-mailové adresy), děje se tak vždy dobrovolně, pokud je to možné. Tyto údaje nebudou předány třetím stranám bez Vašeho výslovného souhlasu.

Upozorňujeme, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

 

Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Pouze s Vaším výslovným souhlasem jsou možné některé operace zpracování údajů. Odvolání již uděleného souhlasu je možné kdykoliv. Pro odvolání postačuje neformální oznámení e-mailem. Zákonnost zpracování údajů prováděného až do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

Jako subjekt údajů máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu v případě porušení zákona o ochraně údajů. Příslušným dozorovým úřadem s ohledem na otázky ochrany údajů je státní pověřenec pro ochranu osobních údajů spolkového státu, ve kterém se nachází sídlo naší společnosti. Následující odkaz obsahuje seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, byly předány Vám nebo třetím stranám. Poskytování se provádí ve strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímý přenos údajů jinému správci, dojde k tomu pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

Právo na informace, opravu, blokování, výmaz

Máte právo kdykoli v rámci platných právních předpisů na bezplatné informace o Vašich uložených osobních údajích, původu údajů, jejich příjemcích a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. V tomto ohledu a také v případě dalších dotazů na téma osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat prostřednictvím kontaktních možností uvedených v tiráži.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, který nám zasíláte jako provozovatel stránek, používají naše webové stránky šifrování SSL nebo TLS. To znamená, že údaje, které přenášíte prostřednictvím této webové stránky, nemohou být přečteny třetími stranami. Šifrované připojení poznáte podle adresního řádku “https://” vašeho prohlížeče a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Inspektor ochrany údajů

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů.

Rainer Hesse
Pferdmengesstr 1
50968 Köln

Telefon: 0221-3768248
E-Mail: datenschutz-jess@ibg-cologne.com

Soubory protokolu serveru

V souborech protokolu serveru poskytovatel webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace, které nám váš prohlížeč automaticky přenáší. Jedná se o:

 • Navštívená stránka na naší doméně
 • Datum a čas požadavku serveru
 • Typ a verze prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • Referrer URL
 • Název hostitele přistupujícího počítače
 • IP adresa

Neexistuje žádné sloučení těchto dat s jinými zdroji dat. Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm.b GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

 

Cookies

Naše webové stránky používají cookies. Jedná se o malé textové soubory, které váš webový prohlížeč ukládá do Vašeho zařízení. Cookies nám pomáhají učinit naši nabídku uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější.

Některé soubory cookie jsou “soubory cookie relace”. Tyto soubory cookie se automaticky vymažou na konci relace Vašeho prohlížeče.Na druhou stranu ostatní soubory cookie zůstávají ve Vašem zařízení, dokud je sami nevymažete. Tyto soubory cookie nám pomáhají rozpoznat Vás, když se vrátíte na naše webové stránky.

S moderním webovým prohlížečem můžete sledovat, omezit nebo zabránit nastavení souborů cookie. Mnoho webových prohlížečů lze nakonfigurovat tak, aby při zavření programu samy mazaly soubory cookie. Zakázání souborů cookie může mít za následek omezenou funkčnost našich webových stránek.

Nastavení cookies, které jsou nezbytné pro výkon procesů elektronické komunikace nebo poskytování určitých funkcí, které si přejete (např. nákupní košík), je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Jako provozovatel této webové stránky máme oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a bezproblémové poskytování našich služeb.Pokud jsou nastaveny jiné soubory cookie (e.B. pro analytické funkce), budou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů řešeny samostatně.

Plugin prohlížeče

Nastavení souborů cookie Vaším webovým prohlížečem lze zabránit. Některé funkce našich webových stránek však mohou být v důsledku toho omezeny. Můžete také zabránit shromažďování údajů týkajících se Vašeho používání webových stránek, včetně vaší IP adresy, včetně následného zpracování společností Google. To je možné stažením a instalací pluginu prohlížeče přístupného prostřednictvím následujícího odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Kontaktní formulář

Údaje přenášené prostřednictvím kontaktního formuláře, včetně vašich kontaktních údajů, budou uloženy, aby bylo možné zpracovat vaši žádost nebo aby byly k dispozici pro následné dotazy. Tyto údaje nebudou předány bez Vašeho souhlasu.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Odvolání již uděleného souhlasu je možné kdykoliv. Pro odvolání postačuje neformální oznámení e-mailem. Zákonnost operací zpracování údajů prováděných až do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje přenášené prostřednictvím kontaktního formuláře nám zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, odvolání Vašeho souhlasu s ukládáním nebo dokud již nebude potřeba ukládání údajů. Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčena.

Facebook

Pluginy

Pluginy sociální sítě Facebook, poskytovatel Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA, jsou integrovány na našich stránkách. Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka “To se mi líbí” na našich stránkách. Přehled pluginů Facebooku naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když navštívíte naše stránky, plugin vytvoří přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebook. Facebook obdrží informace o tom, že jste navštívili naše stránky s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko “To se mi líbí” na Facebooku, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete propojit obsah našich stránek se svým profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku přiřadit návštěvu našich stránek k Vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom zdůraznili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat ani o jejich použití Facebookem. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku v části https://de-de.facebook.com/policy.php.

Pokud si nepřejete, aby Facebook mohl spojit vaši návštěvu našich stránek s Vaším uživatelským účtem na Facebooku, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

Pixel

Tato webová stránka používá k měření konverzí pixel akce návštěvníka společnosti Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

Tímto způsobem lze sledovat chování návštěvníků stránek poté, co byli přesměrováni na webové stránky poskytovatele kliknutím na reklamu na Facebooku.

V důsledku toho lze účinnost reklam na Facebooku vyhodnotit pro statistické účely a účely průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní opatření.

Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele této webové stránky anonymní, nemůžeme vyvodit žádné závěry o totožnosti uživatelů. Údaje jsou však uloženy a zpracovány společností Facebook, aby bylo možné připojení k příslušnému uživatelskému profilu a Facebook může tyto údaje použít pro své vlastní reklamní účely v souladu se zásadami používání dat na Facebooku. To umožňuje Facebooku umožnit umístění reklam na stránkách Facebooku i mimo Facebook. Toto použití údajů nemůžeme jako provozovatel stránek ovlivnit.

Používání Facebook pixelů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na účinných reklamních opatřeních, včetně sociálních médií.Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (tedy souhlas s ukládáním cookies), zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

V zásadách ochrany osobních údajů Facebooku najdete další informace o ochraně Vašeho soukromí: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Funkci remarketingu pro vlastní okruhy uživatelů můžete také deaktivovat v části Nastavení reklam na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Chcete-li to provést, musíte být přihlášeni k Facebooku.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete deaktivovat reklamu založenou na používání z Facebooku na webových stránkách Evropské aliance pro interaktivní digitální reklamu: https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

YouTube

Pro integraci a prezentaci video obsahu používají naše webové stránky pluginy z YouTube. Poskytovatelem videoportálu je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Při přístupu na stránku s integrovaným pluginem YouTube se naváže spojení se servery YouTube. To YouTube sděluje, na které z našich stránek jste vstoupili.

YouTube může přiřadit Vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu, pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube. Odhlášením předem máte možnost tomu zabránit.

Používání YouTube je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Podrobnosti o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Twitter

Funkce služby Twitter jsou integrovány na našich stránkách. Tyto funkce nabízí společnost Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Pomocí Twitteru a funkce “Re-Tweet” jsou navštívené webové stránky propojeny s Vaším účtem Twitter a oznámeny ostatním uživatelům. Data jsou také přenášena na Twitter. Rádi bychom zdůraznili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat ani o jejich použití Společností Twitter. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter v části https://twitter.com/privacy.

Nastavení soukromí na Twitteru můžete změnit v nastavení účtu na adrese: https://twitter.com/account/settings.

 

Instagram

Funkce služby Instagram jsou integrovány na našich stránkách. Tyto funkce nabízí společnost Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA integrovaná. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Instagram, můžete propojit obsah našich stránek se svým profilem Instagram kliknutím na tlačítko Instagram. To umožňuje Instagramu přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom zdůraznili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat ani o jejich použití společností Instagram.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/

 

LinkedIn

Naše webové stránky využívají funkce sítě LinkedIn. Poskytovatelem je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Pokaždé, když navštívíte některou z našich stránek, která obsahuje funkce LinkedIn, je navázáno spojení se servery LinkedIn. LinkedIn je informován, že jste navštívili naše webové stránky s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko LinkedIn “Doporučit” a jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, LinkedIn je schopen přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek vám a vašemu uživatelskému účtu.Rádi bychom zdůraznili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat ani o jejich použití společností LinkedIn.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Značka LinkedIn Insight

Na našich webových stránkách používáme technologii analýzy a měření konverzí platformy LinkedIn Inc. (2029 Stierlin Ct, Mountain View, CA 94043, USA, dále jen “LinkedIn”).

Výše uvedená technologie LinkedIn může být použita k tomu, aby vám zobrazovala relevantnější reklamu na základě vašich zájmů. LinkedIn nám také poskytuje souhrnné a anonymní zprávy o reklamní aktivitě a informace o tom, jak interagujete s našimi webovými stránkami. Za tímto účelem LinkedIn používá kód Javascript (značku insight), který zase ukládá soubor cookie do vašeho webového prohlížeče nebo používá pixel.

Značka LinkedIn Insight shromažďuje údaje o používání našich webových stránek, včetně adresy URL, adresy URL odkazujícího serveru, IP adresy, vlastností zařízení a prohlížeče, časových razítek a zobrazení stránek. Údaje shromážděné prostřednictvím značky LinkedIn Insight jsou šifrovány a anonymizovány do 7 dnů. Anonymizované údaje budou smazány do 90 dnů. LinkedIn nesdílí žádné osobní údaje s vlastníkem webových stránek, ale poskytuje pouze souhrnné zprávy o publiku webových stránek a výkonu zobrazení.

V souvislosti s používáním sledování konverzí LinkedIn jsou shromážděné informace zpracovávány také na serverech společnosti LinkedIn Inc. v USA. LinkedIn je certifikován podle dohody o ochraně osobních údajů mezi USA a EU »Privacy Shield« a zavazuje se tak dodržovat evropské předpisy o ochraně údajů.

Použití značky LinkedIn Insight Tag je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na účinných reklamních opatřeních, včetně sociálních médií. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (tedy souhlas s ukládáním cookies), zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Pokud si nepřejete, abychom vyhodnocovali vaše uživatelské chování v souvislosti s reklamami LinkedIn, můžete jej deaktivovat odhlášením pod následujícím odkazem: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Případně můžete zabránit vyhodnocení vašeho uživatelského chování v souvislosti s LinkedIn nastavením odpovídajícího souboru cookie ve vašem prohlížeči.

Další informace o ochraně vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

XING

Naše webové stránky využívají funkce sítě XING. Poskytovatelem je XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo. Pokaždé, když vstoupíte na některou z našich stránek, která obsahuje funkce XING, je navázáno spojení se servery XING. Pokud je nám známo, osobní údaje se neukládají. Zejména se neukládají žádné IP adresy ani se vyhodnocuje chování při používání.

Další informace o ochraně osobních údajů a tlačítku XING Share naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti XING na adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protectionhttps://www.xing.com/app/share?op=data_protection

 

Používání služby Google Analytics

K analýze používání webových stránek používáme službu Google Analytics. Údaje získané z tohoto dokumentu se používají k optimalizaci našich webových stránek a reklamních opatření.

Google Analytics je webová analytická služba provozovaná a poskytovaná společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy). Společnost Google zpracovává údaje pro použití na webových stránkách naším jménem a smluvně se zavazuje přijmout opatření k zajištění důvěrnosti zpracovávaných údajů.

Během vaší návštěvy webových stránek jsou mimo jiné zaznamenávány následující údaje:

 • Zobrazené stránky
 • Dosažení “cílů webových stránek” (e.B. žádosti o kontakt a registrace k odběru newsletteru)
 • Vaše chování na stránkách (například kliknutí, chování posouvání a délka pobytu)
 • Vaše přibližná poloha (země a město)
 • Vaše IP adresa (ve zkrácené podobě, takže není možné žádné jasné přiřazení)
 • Technické informace, jako je prohlížeč, poskytovatel internetových služeb, zařízení a rozlišení obrazovky
 • Zdroj původu vaší návštěvy (tj. přes jakou webovou stránku nebo reklamní médium jste k nám přišli)

Tato data jsou přenášena na server Google v USA. Společnost Google dodržuje ustanovení o ochraně osobních údajů obsažená v dohodě “EU-US Privacy Shield”.

Služba Google Analytics ukládá soubory cookie ve vašem webovém prohlížeči po dobu dvou let od vaší poslední návštěvy. Tyto soubory cookie obsahují náhodně vygenerované ID uživatele, které lze použít k rozpoznání při budoucích návštěvách webových stránek.

Zaznamenaná data jsou uložena společně s náhodně vygenerovaným ID uživatele, což umožňuje vyhodnocení pseudonymních uživatelských profilů. Tyto údaje související s uživatelem jsou automaticky smazány po 14 měsících. Ostatní údaje zůstávají uloženy v agregované podobě po neomezenou dobu.

Pokud se shromažďováním nesouhlasíte, můžete mu zabránit jednorázovou instalací doplňku prohlížeče pro deaktivaci služby Google Analytics.

 

Mapy Google

Na našich webových stránkách používáme Mapy Google k zobrazení naší polohy a k vytvoření trasy. Jedná se o službu společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dále jen “Google”.

Aby bylo možné zobrazit určitá písma na našich webových stránkách, je při přístupu na naše webové stránky vytvořeno připojení k serveru Google v USA.

Pokud vyvoláte komponentu Mapy Google integrovanou do našich webových stránek, společnost Google uloží soubor cookie do vašeho zařízení prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče. Za účelem zobrazení naší polohy a vytvoření trasy jsou zpracovávána vaše uživatelská nastavení a údaje. Nemůžeme vyloučit možnost, že společnost Google může používat servery v USA.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v optimalizaci funkčnosti našich webových stránek.

Prostřednictvím spojení se společností Google navázaného tímto způsobem může společnost Google určit, ze které webové stránky byl váš požadavek odeslán a na kterou IP adresu mají být pokyny přeneseny.

Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost zabránit instalaci souborů cookie provedením příslušných nastavení ve vašem internetovém prohlížeči. Podrobnosti naleznete výše v části “Cookies”.

Kromě toho se používání Map Google a informací získaných prostřednictvím Map Google provádí v souladu s Podmínkami použití společnosti Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de a Smluvními podmínkami pro Mapy Google https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Kromě toho společnost Google nabízí

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

další informace.

Předávání do třetích zemí
Tato služba může předávat shromážděné údaje do jiné země. Vezměte prosím na vědomí, že tato služba může přenášet údaje mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor a do země, která nenabízí odpovídající úroveň ochrany údajů. Pokud jsou údaje přenášeny do USA, existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovány americkými orgány pro účely kontroly a monitorování, aniž byste měli nárok na právní opravné prostředky. To může být případ pro různé účely, např. pro skladování nebo zpracování.